Snöröjning/vägunderhåll är det vi arbetar med nästan uteslutande under vintersäsongen i regi av Inlandsfrakt AB.

Bild nedan från Borgafjäll med Klöverfjället i bakgrunden.

Snöstörsättning (även sopning + upptagning) har vi nu ägnat oss ett par år under våren/hösten.

 Nedan finner ni en video när vi sätter snöstör med vår JCB.

Vårt nyaste tillskott i maskinparken!

Vi är nu en komplett entreprenad nu när vi utökat verksamheten med en grävmaskin.